20120725_brücke_ver3_preview

Altyapı

Kaldırma ve yanal ayarlama İşleri

mageba, yeni ve mevcut yapılardaki yapısal mesnetlerin imalatında ve kurulumunda elli yıllık bir deneyime sahiptir. Bu amaç doğrultusunda mageba, uygun eğitimi almış personeli ile birlikte yapısal bileşenlerin kaldırılması ve yanal olarak ayarlanması amaçlı çeşitli sayıda, farklı hidrolik kriko donanımına sahiptir. mageba altyapı ve binalar için gerekli rehberlik ve tasarım ile birlikte kaldırma ve yanal ayarlama hizmetleri sunmaktadır.