20120725_brücke_ver3_preview

Altyapı

Kurşunlu Kauçuk Mesnetler – LASTO-LRB

Uygulama Prensipleri

mageba LASTO-LRB Kurşunlu Kauçuk Mesnetleri, bir deprem durumunda yapıyı zemin hareketlerinden izole ederek sismik enerjinin yapıya etkisini sınırlamaktadır. Çelik bağlantı plakaları ile güçlendirilmiş standart elastomerik mesnetlere benzemekle birlikte, merkezlerinde kurşun bir çekirdek bulunur. Bu çekirdek, deprem sırasında plastik deformasyona maruz kalarak ısı üretir ve bu yolla sismik enerjiyi dağıtır.

Uygulama Alanları

LASTO-LRB Kurşunlu Kauçuk Mesnetleri, yeni yapıların inşaasında kullanılabildikleri gibi mevcut bir yapının dayanımını ve sismik kuvvetlere direncini arttırmak amacıyla da kullanılabilir. Normal şartlarda bu mesnetler standart deformasyon mesnetleri olarak görev yapmakta ve bu yüzden özellikle ayrı ayrı mesnet ve sismik koruma sistemlerinin kurulumuna imkan vermeyecek kısıtlı alana sahip yapılar için kullanımı uygundur.

  • LASTO®LRB type test acc. to EN 15129

  Resim galerisi

  • LASTO-LRB-img1

   LASTO®LRB (kurşun çekirdekli) mesnedin şematik görünümü (kesit görünümü)

  • LASTO-LRB-img2

   Kuruluma hazır LASTO®LRB mesnet

  • LASTO-LRB-img3

   LASTO®LRB mesnedin test edilmesi

  • LASTO-LRB-img4

   LASTO®LRB mesnetlerin montajı

  • LASTO-LRB-img5

   Viaduct de Chillon, İsviçre - LASTO®LRB mesnetleri ile yenilenmiş halde