20120725_brücke_ver3_preview

Altyapı

Şok Aktarma Üniteler – RESTON-STU

Uygulama Prensipleri

mageba RESTON-STU Şok Aktarma Üniteleri, ani bir yüksek dinamik yüklemeye (örneğin, depremler, trenlerin fren yapması veya ağır tonajlı araçlar gibi) maruz kalan bir yapının elemanlarını rijit bir şekilde birbirlerine bağlamak için kullanılır. Bununla birlikte bu üniteler, sıcaklık değişiklikleri, büzülme veya sünme gibi yavaş etkilerden kaynaklı serbest hareketlere izin verir.

Uygulama Alanları

RESTON-STU Şok Aktarma Üniteleri, yeni yapıların inşaasında kullanılabildikleri gibi mevcut bir yapının dayanımını ve sismik kuvvetlere direncini arttırmak amacıyla da kullanılabilir. Köprülerde, mesnetler ve genleşme derzlerine yakın civarda monte edilirler.

Resim galerisi

 • RESTON-STU-img1

  Yüksek sönümleyici kauçuk mesnetlerle kombinasyon halinde hareket eden RESTON®STU cihazları

 • RESTON-STU-img3

  Kurulum öncesi RESTON®STU cihazı

 • RESTON-STU-img6

  Kurulu RESTON®STU

 • RESTON-STU-img5

  Bir köprüye kurulmuş STU

 • RESTON-STU-img4

  Köprü yapısını koruyan büyük bir STU cihazı