20120725_brücke_ver3_preview

Altyapı

Yüksek Yoğunluklu Kauçuk Mesnetler – LASTO-HDRB

Uygulama Prensipleri

mageba LASTO-HDRB Yüksek Yoğunluklu Kauçuk Mesnetleri, bir deprem durumunda yapıyı zemin hareketlerinden izole etmekte ve böylelikle sismik enerjinin yapıya etkisini sınırlamaktadır. Bu mesnetler çelik bağlantı plakaları ile güçlendirilmiş standart elastomerik mesnetler ile benzerdir ancak kullanılan elastomer materyal sismik enerjiyi deformasyon ve ısı üretimi yolu ile dağıtan özel bir formüle sahiptir.

Uygulama Alanları

LASTO-HDRB Yüksek Yoğunluklu Kauçuk Mesnetleri, yeni yapıların inşaasında kullanılabildikleri gibi mevcut bir yapının dayanımını ve sismik kuvvetlere direncini arttırmak amacıyla da kullanılabilir. Normal şartlarda bu mesnetler standart deformasyon mesnetleri olarak görev yapmakta ve bu yüzden özellikle ayrı ayrı mesnet ve sismik koruma sistemlerinin kurulumuna imkan vermeyecek kısıtlı alana sahip yapılar için kullanımı uygundur.

   Resim galerisi

   • LASTO-HDRB-img1

    LASTO®HDRB mesnedin şematik görünümü (kesit görünümü)

   • LASTO-HDRB-img2

    Kurulum öncesi bir LASTO®HDRB mesnet

   • LASTO-HDRB-img3

    Kurulu LASTO®HDRB mesnet

   • LASTO-HDRB-img4

    Martigny Köprüsü, İsviçre - LASTO®HDRB mesnetleri ile yenilenmiş halde