20120725_brücke_ver3_preview

Altyapı

Özel mesnetler

mageba, yapısal bileşenleri desteklemek ve güvenli hale getirmek amaçlı özel konstrüksiyonların tasarımı ve imalatında 50 yıllık bir tecrübeye sahiptir. Mümkün mertebede, önceden denenmiş ve güvenilir standart bileşenler kullanılmakta ve geçerli normlar ve standartlar göz önüne alınmaktadır.
Bu tip özel konstrüksiyonlar arasında, uplift mesnetleri (yukarı kaldırmayı engelleyen), sarkaç mesnetler ve rüzgar pabuçları bulunur.