20120725_brücke_ver3_preview

Yönetim Kurulu

Thomas Spuler

Thomas Spuler

Yönetim Kurulu Başkanı & CEO

Thomas Spuler 2001 senesinden itibaren mageba Grubun CEO’su görevini yürütmektedir. Windisch Üniversitesi’nde (İsviçre) inşaat mühendisliği eğitimini bitirdikten sonra öğrenim hayatına yine inşaat mühendisliği alanında Ottawa, Kanada’daki Carleton Üniversitesi’nde devam etti.

Profesyonel kariyerine 1980 senesinde İsviçreli bir genel müteahhitle başlayarak, öncelikle Tasarım Mühendisi, daha sonra Şantiye Müdürü olarak Orta Doğu’da görev yaptı. İki sene içerisinde uluslararası projelerde Proje Müdürü olarak oldukça önemli sorumluluklar üstlenmeye başladı.

mageba’ya 1984 senesinde katıldı ve ilk olarak köprü mesnetlerinin ve genleşme derzlerinin tasarımdan sorumlu olarak görev yaparken, aynı zamanda teknik konularla ilgili olarak Satış Departmanı‘na da destek verdi. 1986 senesinde Satış Müdürü konumuna yükseltildi ve mageba’nın büyümesi ve yeni pazarlara açılmasında oldukça önemli bir görev üstlendi.

1995 senesinde mageba’dan ayrılarak yapı çeliği şirketi MSE AG’de Genel Müdürlük görevini üstlenmesini müteakiben, mageba hali hazırda cirosunu ikiye katlamıştı ve sektörde kendini dünya lideri pozisyonunda konumlandırmış durumdaydı.

MSE AG’nin oldukça rekabetçi yapı çeliği endüstrisinde yerini güçlendirmesi gibi zorlu bir görev üstlenmiş olan Thomas Spuler, bu görevinde daha fazla yöneticilik tecrübesi kazandı ve bununla beraber MSE AG’nin beklenenden daha da hızlı bir şekilde başarılı olmasını sağladı.

MSE AG ve eski iş arkadaşı Gianni Moor ile birlikte 2001 senesinde mageba hisselerinin çoğunluğu satın aldı. Bugün, mageba’daki rolünün yanısıra Thomas Spuler, köprü mesnet ve genleşme derzi endüstrisine desteğini, üyesi olduğu birkaç farklı uluslararası uzman gruplar vasıtasıyla da sağlamaktadır.


Gianni Moor

Gianni Moor

Yönetim Kurulu Üyesi & COO

Gianni Moor 2001 senesinden itibaren mageba Grubun COO’luğunu yürütmektedir. Zürih’teki İsviçre Federal Teknoloji Üniversitesinden (ETH) inşaat mühendisliği diplomasına sahiptir. Öğrenimi sırasında İsviçre, Japonya ve Dominik Cumhuriyeti‘nde iş deneyimi kazandı. Diplomasının yanısıra, tezi için Culmann En İyi Bilimsel Araştırma ödülünü de kazanan Gianni Moor, 1992 senesinde Proje Müdürü olarak mageba’da göreve başladı ve 1995 senesinde Satış Müdürlüğü‘ne terfi etti.

Barselona, İspanya’da IESE Business School’da 2 senelik MBA eğitimi görmek üzere 1996 senesinde şirketten ayrıldı. Yüksek öğrenimi sırasında Lagos, Nijerya’da çalıştı ve bir sömestr Mexico City’deki IPADE Business School’da eğitim gördü. 1998 senesinde Barselona’da Kıdemli Müşavir olarak Europraxis yönetim danışmanlığı şirketine katıldı. Avrupa’da kurumsal yapılanma projelerinde görev aldı. 1991 senesinde Thomas Spuler’le birlikte yapı çeliği şirketi MSE AG’ye katıldı ve mageba’nın hisselerinin çoğunluğunu satın aldı.

Gianni Moor 2011 senesinden itibaren de iştiraklerimizden mageba USA’in CEO’luk görevini yürüterek, şirketimizin Kuzey ve Güney Amerika’da iş ilişkilerini kurma sorumluluğunu üstlenmiştir.


Bernd Sexauer

Bernd Sexauer

Yönetim Kurulu Üyesi

Bernd Sexauer, profesyonel kariyerine 1992 yılında Leipzig'de, birleşmeden sonra Doğu Almanya şirketlerini özelleştirmeye odaklanarak başladı. 1996'da Sn. Sexauer Frankfurt'ta, DBAG'de yeni oluşan bir gruba katılarak “Satın Al ve İnşa Et Sistemi” üzerine odaklandı. 1998 yılında "Direktör" pozisyonuna terfi etti. 1998 ve 2000 yılları arasında Sn. Sexauer 'patlayan' yeni ekonomi sanayilerindeki bütün yatırımlardan sorumlu oldu. 2001'de borsa çöküşünü ve sonraki ekonomik krizi takiben Sn. Sexauer yoğun olarak, finansal yeniden yapılanma açısından önemli bir ihtiyaç içerisinde olan DBAG portföy şirketlerine odaklandı. 2003'de Sn. Sexauer "Yabancı Yatırımlar Başkanı" olarak terfi etti.

2006'da Sn. Sexauer, DZ Bankası'nın özel sermaye fonları alt kuruluşu olan DZ Kaynak Ortaklarının (DZEP) iki Yönetici Müdürü'nden biri olmak için DBAG'dan ayrıldı. Sn. Sexauer 2008 yılında, yeniden yapılanma durumlarında şirket satın alma işlemlerine odaklanarak üç diğer Yönetici Ortağı ile birlikte kendi özel yatırım fonu şirketini (Prolimity Capital Partners) kurdu. 2010 ile 2011 yılları arasında Sn. Sexauer halka açık bir şirket olan Heliad Equity Partners’ın CEO'su olarak çalıştı.

2012 yılında Sn. Sexauer DBAG'e Genel Direktör olarak yeniden katıldı ve hâlihazırda sermaye yatırımlarının genişletilmesini gerçekleştirmekten sorumludur.

Sn. Sexauer'in 20 yıldan fazla özel yatırım fonu deneyimi bulunmaktadır. Frankfurt Üniversitesi'nden işletme derecesine sahiptir ve bunu takiben Deutsche Bank AG'de yatırım bankacılığı konusunda bir yıl stajyerlik yapmıştır.

Verwaltungsrat 2016

Gianni Moor, Bernd Sexauer, Thomas Spuler